Utbildning

Utbilda din personal

Har ni anställt någon ny kemiansvarig?
Behövs en uppfräschning av kemikunskaper för befintlig personal?

Driftpersonalen kanske vill veta mera om vatten- och ång- kemin?

Installerat ny reningsanläggning och behöver kunskap om hur den ska köras?


Vi skräddarsyr en utbildning som passar er verksamhet och behov.