Projektering

Vi stöttar er i era projekt

Under projektering är det mycket viktigt att förfrågningsunderlag blir så komplett som möjligt för att slippa dyra ändringar i framtiden.

Det kan tex. handla om kemiutrustning till en helt ny anläggning eller kanske en vattenreningsanläggning i befintlig.

Det är också mycket viktigt att bevaka frågorna under ”offertstadiet” samt vid installationerna.

I dialogen mellan leverantörer, beställare och projektledning så kan det vara bra att ta hjälp av någon icke-partisk röst.