Problemlösning

Vi löser dina problem

Små och stora problem kommer ofta när arbetsbelastningen är hög.

Exempel kan vara inläckage av luft runt turbinen, läckande kondensorer, hög halt magnetit i kylvatten mm.

Jag kan hjälpa till med kunnande och resurser!