Optimering

Vi kan hjälpa dig att optimera

Alldeles för sällan så körs exempelvis vattenreningsanläggningar optimalt. Helst skulle vattenkretsarna vara slutna samt kräva minimalt med energi. Detta är ofta svårt och det blir ännu svårare när inte resurserna räcker till för de försök som behöver genomföras innan bästa tillvägagångssättet hittats. Vi kan bistå med resurser!