Bollplank

Behöver du någon att bolla dina idéer med ?

Är rutinerna optimala för kemiarbetet ?

Finns instruktioner, lathundar som hjälper personalen ?

Funderar ni på att ändra i processen och behöver ”second opinion” ?

Vilken strategi finns i er utbildning utav kemisk personal eller driftpersonal gällande kemifrågor ?

Dessa frågor kan vi diskutera fram lösningar på tillsammans.